Palliativguiden

Capio Palliativ Vård Nacka

Kontaktuppgifter

Nacka Närsjukhus, Lasarettsvägen 4
131 83 Nacka

Kommun: Nacka

Enheter som ingår i verksamheten Capio Geriatrik Nacka består av Geriatrik, Avancerad sjukvård i Hemmet (ASIH) Samt Specialicerad palliativ slutenvård

Län/Region: Stockholms län

Telefon: 08-718 61 22

Fax: 08-718 60 65

Webbplats: patient.capio.se/specialist/stockholm/nacka-palliativ-vard/

Kontaktperson: Linda Holmgren

Verksamhetschef: Anna Svanholm-Biró

Huvudman: landsting

Driftsform: privat

Verksamhetsbeskrivning

Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting och är auktoriserade att utföra Specialiserad palliativ slutenvård och Avancerad sjukvård i hemmet. Vi är en del i Capio Geriatrik Nacka. I verksamheten ingår även Avancerad sjukvård i hemmet. Capio Palliativ vård Nacka är specialiserade på att ge vård till patienter med komplexa palliativa tillstånd.

Vår målgrupp är: Patienter med komplex sjukdoms- eller symtombild som inte går att bota och har på grund av sjukdomen en begränsad återstående livstid och är i behov av komplex symtomlindrande medicinsk vård och omvårdnad dygnet runt eller  behöver palliativ, det vill säga lindrande vård, som bara kan tillgodoses om du är inlagd på sjukhus.

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 12 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Avancerad Sjukvård i Hemmet
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär x
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 9 december, 2014