Palliativguiden

Palliativ vård och ASIH Hässleholm

Kontaktuppgifter

Skytteliden 2
28125 Hässleholm

Kommun: Hässleholm

Enheter som ingår i verksamheten Palliativ vård och ASIH - specialistmottagning, specialiserad palliativ hemsjukvård, (Kristianstad), konsultfunktion (palliativt stöd- och rådgivningsteam), punktinsatser

Län/Region: Skåne

Telefon: 0451-296501

Fax: 0451-296505

Webbplats: www.skane.se/palliativvardasih

Kontaktperson: Christina Wendel

Verksamhetschef: Ann-Louise Norlund

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1997

Verksamhetsbeskrivning

Palliativ vård och ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) arbetar för trygghet, kontinuitet och helhetssyn. Vården ges till personer med olika diagnoser  i alla åldrar, dygnet runt, antingen i hemmet eller på palliativvårdsavdelning.

ASIH bedriver specialiserad palliativ vård vilket innebär symtomlindrande vård vid svår, obotlig sjukdom. Målet för vården är att ge högsta möjliga livskvalitet för både patient och närstående.

Enheten bedriver stödgrupper för närstående under sjukdomstiden och efterlevandegrupper efter dödsfallet.

Konsultfunktionen innebär undervisning, råd och stöd till vårdpersonal inom kommunal vård och omsorg, Primärvård och sjukhus.

Som alternativ till sjukhusvård kan patienter under en begränsad tid få avancerade insatser i hemmet, så kallad punktinsats, t.ex. blodtransfusion och intravenös antibiotikabehandling.

 

 

 

 

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 11 platser tillsammans med ASIH i Kristianstad platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 28 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: Sjukhus, primärvård och kommuner
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remissförfarande
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 5
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 6
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Kurator

Annan personal: Medicinska sekreterare, personalhandläggare, enhetschef

Senast uppdaterad: 2 april, 2018