Palliativguiden

Palliativ vård och ASIH Kristianstad, Skånevård KRYH

Kontaktuppgifter

Lasarettsboulevarden 28
291 33 Kristianstad

Kommun: Kristianstad

Enheter som ingår i verksamheten ASIH Kristianstad och Palliativvårdsavdelning, Palliativ specialistmottagning

Län/Region: Skåne

Telefon: 044-309 16 47

Fax: 044-3093998

Webbplats: www.skane.se/palliativvardasih

Kontaktperson: Ann Ryhle Dahl

Verksamhetschef: Ann-Louise Norlund

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1997

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten bedriver specialiserad palliativ vård och vården bedrivs av multiprofessionellt team till alla åldersgrupper i patientens hem eller på palliativvårdsavdelningen. Huvuddiagnosen är cancer, men även t.ex. ALS, hjärtsvikt och KOL förekommer. Vi arbetar med kontaktsjuksköterska och erbjuder även närståendegrupper och efterlevandestöd.

ASIH arbetar även med avancerad sjukvård i hemmet på uppdrag av annan klinik som punktinsats till både palliativa och till icke palliativa patienter i alla åldersgrupper. Tex. blodtransfusion och intravenös antibiotikabehandling.

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 11 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 29 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: Kommuner, Primärvården, Specialistvården
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 2
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 1
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Undersköterska

Annan personal: kock, sekreterare, personalhandläggare

Senast uppdaterad: 2 april, 2018