Undersköterskor för Palliativ Omvårdnad – UFPO

Föreningen är öppen för undersköterskor som är intresserade av och/eller arbetar med palliativ vård.

Målsättning

  • att tydliggöra undersköterskans ansvar och roll inom den palliativa vården genom att vara ett forum för kunskapsutbyte och utveckling
  • att stimulera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt
  • att verka utifrån WHO:s definition av palliativ vård
  • att sprida information och kunskap om palliativ vård
  • att anordna utbildningsdagar för undersköterskor med intresse för palliativ vård

Vi vill genom att anordna utbildningsdagar för undersköterskor verka för att öka kunskapsutbytet

Medlemskap

Medlemskapet i Undersköterskor för Palliativ Omvårdnad kostar 300:-/år.
Bg nr 5799-4212 ”UFPO”.
Ange även namn, adress, telefonnummer ,  e-postadress samt din arbetsplats.

 

Representant för UFPO i NRPV:

Ann Mattsson

Björbackens särskilda boende, Enköping

viceordforande@ufpo.se

annmattsson29@gmail.com

0723-309387

Hemsida:

www.ufpo.se