Föreningen för arbetsterapeuter inom palliativ vård – FAiP

Föreningen för arbetsterapeuter inom palliativ vård – FAiP

FAiP tar över

Sveriges Arbetsterapeuter har varit en aktiv del av Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV) sedan startåret 2004 och bevakat det arbetsterapeutiska perspektivet. Då de flesta övriga professionsföreningar i NRPV är fristående intresseföreningar, har det uppstått ett behov av att organisera den arbetsterapeutiska representationen på ett liknande sätt. I dialog med NRPV och Sveriges Arbetsterapeuter kommer härmed Föreningen för arbetsterapeuter inom Palliativ Vård (FAiP) ta över representationen gällande arbetsterapi och det arbetsterapeutiska perspektivet i NRPV. Visionen för FAiP är att fortsätta stärka och tydliggöra kunskapen om, och behovet av, arbetsterapi inom palliativ vård på nationell nivå och i detta kommer Sveriges Arbetsterapeuter fortsatt vara en samarbetspartner. FAiP ser fram emot uppdraget och vill rikta ett stort tack till Sveriges Arbetsterapeuter för förtroendet och NRPV för välkomnandet.

Vill du vara med och påverka och stötta den arbetsterapeutiska professionen inom palliativ vård – bli medlem i FAiP! Medlemsskapet gäller 1 år. Betalar du den högre avgiften ingår NRPVs Tidskriften Palliativ vård:

Pris med tidning: 400:- (utan tidning: 300:-)

Avgiften betalas till Nordea bank, kontonummer 3096 21 93 194. Mottagare är kassör Ulrika Pedersen.

Uppgifterna vi behöver av dig är namn, nuvarande sysselsättning, arbetsplats och en mejl-adress vi kan nå dig på.  Vill du ha tidningen behöver vi även adressuppgifter. När du betalt in medlemsavgift mejlar du aktuell info om dig till: faipsverige@gmail.com.

Uppgifterna kommer att sparas enligt GDPR och kommer inte att delas med tredje part (med undantag NRPV om du vill ha tidningen).

Representant för FAiP i NRPV:

Maria Nilsson

Palliativ vård och ASIH, Ängelholm

maria.mb.nilsson@skane.se