NRPV:s Nyhetsbrev

NRPV:s Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet är för alla som är intresserade av och som arbetar med palliativ vård.

Under de senaste åren har den palliativa vården utvecklats och breddats i Sverige och det bedrivs palliativ vård av olika huvudmän över hela landet. Intresse och förväntningar från politiker och allmänhet ökar för god palliativ vård samt för patientens möjlighet att välja vårdform i livets slutskede. Kunskapsmassan tilltar och kvaliteten på den palliativa vården likaså

Att utbyta erfarenheter, ge och få tips och bli informerad om vad som händer i den palliativ vården är viktigt för att hålla sig väl framme. Läkarna har bildat en palliativ förening med regionala föreningar över hela landet. Sjuksköterskorna har slagit samman sina två palliativa föreningar till en gemensam och starkare intresseförening. Undersköterskor, kuratorer samt andra yrkesföreningar aktiva inom palliativ vård har också bildat intresseföreningar. En tvärprofessionell mötesplats för att enkelt utbyta erfarenheter eller för att få nya kontakter och NRPV hoppas fylla det behovet.

Nyhetsbrevet är ett månatligt nyhetsbrev. Det elektroniska nyhetsbrevet skickas kostnadsfritt ut till de som anmält intresse för att få nyhetsbrevet.

 

Kontakt

För att anmäla intresse för nyhetsbrevet kontakta: spn@nrpv.se