Dietister inom onkologi – DIO

I april 2013 bildades Sektionen för Dietister inom Onkologi, DiO, efter att ha varit referensgrupp till Dietisternas riksförbund, DRF, sedan 1987. Sektionen är öppen för alla dietister med medlemskap i DRF och intresse för nutritionsvård vid onkologi. Vi arbetar för att sprida information och kunskap om cancerpatienters nutritionsproblem och om hur de kan åtgärdas eller lindras. Vi medverkar också vid framtagande och revidering av vårdprogram och riktlinjer inom cancervård och palliativ vård.

Arbetar du som dietist inom cancervården och är intresserad av att bli medlem i vår sektion eller vill veta mer om vår verksamhet är du välkommen att höra av dig!

Representant för DiO i NRPV:

Charlotta Svalander

Forenede Care Byle Gård, Stockholm

charlottas.bylegard@forenadecare.com

Hemsida:

www.dio-nutrition.se