Svensk Förening för Pediatrisk Palliativ Vård – SFPPV

Svensk förening för pediatrisk palliativ vård, SFPPV, är en multidisciplinär nationell förening för personer från olika yrkesgrupper huvudsakligen verksamma inom hälso-och sjukvård för barn och unga, eller med särskilt intresse och engagemang för palliativ vård av barn. Föreningens syfte att främja intresset och kunskapsutvecklingen i palliativ vård av barn och unga. Vi utgår från beskrivningen att palliativ vård är en multiprofessionell vård som är till för alla barn med livshotande eller livsbegränsande sjukdom från diagnos och under hela barnets sjukdomsförlopp och i alla berörda delar av hälso- och sjukvård. Vi arbetar för att sprida kunskap om behovet av palliativ vård för barn och unga inom kliniska och vetenskapliga verksamhetssfären liksom till allmänheten genom att delta i debatter, möten och sammankomster (kongresser) regionalt, nationellt och internationellt. Gruppen är öppen för alla med intresse för palliativ vård av barn, är du intresserad av medlemskap är du välkommen att höra av dig!

 

Representant för SFPPV i NRPV:

Charlotte Castor

charlotte.castor@med.lu.se

Hemsida:

Svensk förening för pediatrisk palliativ vård (barnlakarforeningen.se)