Föreningen för chefer och ledare i palliativ vård

Föreningen för chefer och ledare inom palliativ vård finns till  nationellt för chefer och ledare inom den palliativa vården och syftet är att främja utveckling och skapa möjlighet för utbyte av idéer och information som rör ledarskap.

Föreningen skall delta aktivt i NRPV och vara en aktör som hjälper till att sprida kunskap om palliativ vård, internt och externt.

Informationsbrev från styrelsen 231110.

Representant för Chefer i NRPV:

 

Pia Gustafsson

Verksamhetschef

Hospice Gabriel, Lidköping

pia.gustafsson@hospicegabriel.org