Nätverk för sjukhuskyrka och teologer inom palliativ vård

Syftet med Nätverk för Sjukhuskyrka och teologer inom palliativ vård är att skapa ett samtals- och informationsforum, i första hand på Internet, för anställda inom Sjukhuskyrkan och teologer som har sin huvudsakliga tjänst inom palliativa verksamheter och hospiceavdelningar.

Många av dessa anställda arbetar ensamma eller i små team och Nätverket vill därför också vara ett stöd, stärka sammanhållningen och medverka till att synliggöra deras arbete inom den palliativa vården.

Senaste information om Nätverket och hur registreringen går till för att ingå i Nätverket, har gått ut till samtliga Stiftsombud och Stiftshandläggare/Samordnare inom Sjukhuskyrkan under mars månad 2009.

Kontaktperson

Helena Nikula, stiftsadjunkt/sjukhuspräst
Stockholms Sjukhem
Mariebergsgatan 22
112 19 Stockholm
helena.nikula@svenskakyrkan.se
08 – 617 12 85