Fysioterapeuterna – Onkologisk och palliativ fysioterapi

Onkologisk och palliativ fysioterapi är en av sektionerna inom Fysioterapeuterna. Den bildades 1991 som onkologisektionen för att samla de fysioterapeuter som möter patienter med symtom och funktionshinder orsakade av onkologisk sjukdom och/eller behandling. Tio år senare bytte sektionen namn och utvidgades till att även omfatta de fysioterapeuter som arbetar inom den palliativa vården, med vad det innebär av flera diagnosgrupper och vård i livets slutskede.

Sektionen fungerar som ett nätverk för fysioterapeuter inom området och verkar för utbildning och kunskapsspridning. Sektionen anordnar varje år två utbildningsdagar som tar upp aktuella ämnen och forskning.

Inom sektionen finns intressegrupper för palliativ vård, hematologi och lymfologi.