Sjuksköterskor för Palliativ Omvårdnad – SFPO

Välkommen till SFPO sjuksköterskor för palliativ omvårdnad!

 

SJUKSKÖTERSKOR FÖR PALLIATIV OMVÅRDNAD är en ideell yrkesförening för sjuksköterskor som är intresserade av och/eller arbetar med palliativ vård.

Föreningen är en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening och del av Nationella Rådet för Palliativ Vård.

SFPO vill verka för att förbättra den palliativa vården för patienter utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter.

SFPO har ca 400 medlemmar och bildades 2002 då Svensk specialistförening för palliativ vård och svensk förening för palliativ omvårdnad slogs ihop till Sjuksköterskor för Palliativ Omvårdnad.

 

Nätverket för forskande sjuksköterskor inom palliativ vård gick i mars 2013 samman med SFPO och ligger nu under SFPO.

Alla sjuksköterskor oavsett arbetsplats eller inriktning med intresse för palliativ omvårdnad är välkomna som medlemmar i föreningen.

MÅLSÄTTNING FÖR SFPO

Att tydliggöra sjuksköterskans ansvar och roll inom den palliativa vården genom att:

 • verka utifrån WHO:s definition för palliativ vård 2002
 • vara ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
 • sprida forskningsresultat
 • stimulera till utvecklingsarbete
 • främja samarbete med andra riksföreningar och internationella organisationer.

 

MEDLEMSKAP

Medlemskap i SFPO – Sjuksköterskor För Palliativ Omvårdnad kostar 200 kr per år (sjuksköterskestuderande, grundnivå och pensionärer 50 kr per år) och erbjuder möjlighet att:

 • delta i föreningens konferenser och temadagar till subventionerat pris
 • delta i Nationell konferens för palliativ vård till subventionerat pris via NRPV
 • delta i EAPC konferens till subventionerat pris via NRPV
 • söka ett stipendium för forskning/studiebesök eller deltagande i kongress inom palliativ vård
 • utse eller utses som årets palliativa omvårdnadssjuksköterska (se föreningens hemsida)
 • ansöka om Diplomering till Palliativ omvårdnadssjuksköterska (se föreningens hemsida)
 • få nyhetsbrev ett par gånger per år
 • få Palliativ Vård- Tidskrift för palliativ vård i Sverige via NRPV

För att kunna få del av våra utskick samt Palliativ tidskrift behöver vi din fullständiga adress samt e-postadress. Meddela även medlemsansvarig om adressändring.

Betalning med Swish:                                                                                                                    Swishnummer : 1236717821 skriv din mailadress i kommentarsfältet.

Medlemsansvarig: Hanna Österholm

hanna.ljungros@gmail.com

Ordförande: Maria Mjörnberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Du som sjuksköterska och medlem i SFPO kan ansöka om att bli diplomerad palliativ omvårdnadssjuksköterska, se riktlinjer och ansökningsblankett på vår hemsida www.swenurse.se/palliativomvardnad

Ordförande

Maria Mjörnberg

maria.mjornberg@gmail.com

Kassör
Lotta Pham

lotta.pham@hh.se