Sjuksköterskor för Palliativ Omvårdnad – SFPO

SFPO – SJUKSKÖTERSKOR FÖR PALLIATIV OMVÅRDNAD är en ideell yrkesförening för sjuksköterskor som är intresserade av och/eller arbetar inom palliativ omvårdnad.

Föreningen, som bildades 2002, är en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening och del av Nationella Rådet för Palliativ Vård.

SFPO vill verka för att förbättra den palliativa omvårdnaden för patienter utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter.

MÅLSÄTTNING FÖR SFPO

Att tydliggöra sjuksköterskans ansvar och roll inom den palliativa vården genom att:

 • Verka utifrån WHO:s definition för palliativ vård
 • Vara ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
 • Sprida forskningsresultat
 • Stimulera till utvecklingsarbete
 • Främja samarbete med andra riksföreningar och internationella organisationer.

 

MEDLEMSKAP

Medlemskap i SFPO – Sjuksköterskor För Palliativ Omvårdnad kostar 200 kr per år (sjuksköterskestuderande, grundnivå och pensionärer 50 kr per år, medlemmar som bor utomlands 250 kr) och erbjuder möjlighet att:

 • Delta i föreningens konferenser och temadagar till subventionerat pris
 • Delta i Nationell konferens för palliativ vård till subventionerat pris via NRPV
 • Delta i EAPC konferens till subventionerat pris via NRPV
 • Söka ett stipendium för forskning inom palliativ omvårdnad
 • Nominera eller utses till Årets sjuksköterska inom palliativ omvårdnad
 • Ansöka om Diplomering till Palliativ omvårdnad
 • Få nyhetsbrev ett par gånger per år
 • Gratis prenumerationer på tidningen Palliativ Vård- Tidskrift för palliativ vård i Sverige via NRPV

Läs mer om föreningen och hur man blir medlem på www.swenurse.se/sfpo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representant för SFPO i NRPV:

Maria Mjörnberg

Palliativa kliniken, Ersta Sjukhus, Stockholm

sfpo@swenurse.se

Hemsida:

www.swenurse.se/sfpo