Palliativguiden

Specialiserad palliativ vård Skaraborgs sjukhus

Kontaktuppgifter

Skaraborgs sjukhus Skövde
541 85 Skövde

Kommun: Lidköping, Skövde

Enheter som ingår i verksamheten Skaraborgs sjukhus specialiserade palliativ vård består av två mobila palliativt team i Skövde och Lidköping samt en slutenvårdsenhet med åtta enkelrum på sjukhuset i Skövde

Län/Region: Västra Götaland

Telefon: Lidköpings team 0510-85502, Skövdes team 0500-478508 och Skövdes åtgärdsavdelning 0500-493201

Fax: Lidköping 0510-85044, Skövde 0500-478512

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: Teamet Skövde 2003, Teamet Lidköping 2011 och Slutenvårdsplatserna 2014

Verksamhetsbeskrivning

De palliativa teamen är multidisciplinära och ansvarar för specialiserad palliativ vård i samverkan med slutenvården, primärvården och alla kommunerna i Skaraborg. De palliativa teamen är multidisciplinära och ansvarar för specialiserad palliativ vård i samverkan med slutenvården, primärvården och framför allt kommunerna i Skaraborg. Kommunerna ansvarar för basal omvårdnad utanför sjukhuset. Målgruppen är obotligt sjuka i sent skede oavsett diagnos som har behov av specialistkompetens. Åldersgränsen är 18 år och såväl fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov beaktas. För anslutning krävs remiss. Arbetet syftar till att skapa trygghet och utgår från ett helhetsperspektiv där patientens behov styr insatserna. Närstående är här en viktig del. Teamen kan ha kontakt med patienterna och närstående oberoende av var den basala vården sköts.

Det finns åtta vårdplatser för specialiserad palliativ vård på sjukhuset i Skövde. Platserna är avsedda för patienter anslutna till de palliativa teamen. Vårdavdelningen har som ambition att arbeta personcentrerat och erbjuder de i hemmet anslutna patienterna möjlighet till telefonkontakt dygnet runt. På avdelningen finns även möjlighet till viss dagvård, då behov av speciella åtgärder finns. Remiss krävs och bedöms av palliativa teamens läkare. Ytterligare tre regionfinansierade åtgärdsplatser för specialiserad palliativ vård finns på annars stiftelsedrivna Hospice Gabriel i Lidköping.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , Åtta i Skövde och tre på Hospice Gabriel i Lidköping platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: ca 150
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: Två
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: En
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: Två
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: En
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 17 december, 2014