Palliativguiden

Palliativa konsultteamet Säffle

Kontaktuppgifter

Sundsgatan 1
661 81 Säffle

Kommun: Säffle

Enheter som ingår i verksamheten Palliativa teamet Säffle

Län/Region: Värmlands län

Telefon: 0533-812 45

Fax: 0533-10678

Kontaktperson: Erica Carlsson

Verksamhetschef: Marinette Moberg

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 1998

Verksamhetsbeskrivning

Det palliativa konsultteamet utgår från Säffle och upptagningsområdet är Säffle, Kil, Årjäng och Grums kommuner. Teamet ingår i samma organisation som de palliativa konsultteamen i Kristinehamn och Karlstad. Teamet består av sjuksköterskor, läkare, sjukgymnast och kurator. För anslutning till teamet krävs remiss och de flesta patienterna har en cancerdiagnos. Tillsammans med kommunens distriktsköterskor, hemtjänst och rehabiliteringsteam bildar vi ett nätverk kring patient och närstående. Det skapar förutsättningar för patienten att vårdas i sitt boende med god symtomkontroll. Vi har ett nära samarbete med bl.a. psykolog, dietist, smärtcentrum och övriga specialister. Hembesöken är kostnadsfria. Vid medicinska behov som inte kan tillgodoses i egna hemmet eller på kommunens korttidsboende finns slutenvårdsplatser i första hand på vårdavdelning för onkologi, Centralsjukhuset i Karlstad. I teamets uppdrag ingår förutom telefonrådgivning och hembesök även utbildning av personal inom kommun, primärvård och slutenvård.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 8 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 30 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Kopplad till annan klinik: Onkologkliniken Centralsjukhuset Karlstad
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014