Palliativguiden

Palliativa avdelningen, SPSV, Upplands-Väsby Praktikertjänst N.Ä.R.A.

Kontaktuppgifter

Löwenströms väg 2
194 45 Upplands-Väsby

Kommun: Upplands-Väsby

Enheter som ingår i verksamheten Praktikertjänst N.Ä.R.A. bedriver ASIH Sollentuna, ASIH Täby, ASIH Västerort, ASIH Väsby, ASIH Lidingö, ASIH Tyresö, ASIH Haninge, ASIH Nynäshamn, ASIH Tullinge, ASIH Södertälje samt våra palliativa avdelningar i Handen och Upplands-Väsby

Län/Region: Stockholms län

Telefon: 08-586 210 36

Fax: 08-590 306 71

Webbplats: www.praktikertjanstasih.se

Kontaktperson: Katarina Ramqvist

Verksamhetschef: Roger Larsson

Huvudman: landsting

Driftsform: privat

Startår: 2000

Verksamhetsbeskrivning

Praktikertjänst N.Ä.R.A. erbjuder befolkningen i Stockholms södra och norra länsdelar personfokuserad specialiserad hemsjukvård eller specialiserad palliativ vård på uppdrag av Landstinget och HSN förvaltning.

Vår palliativa avdelning, ligger invid Löwenströmska sjukhuset i en naturnära lund. Här finns 18 enkelrum med vacker och personlig inredning, egen dusch och med möjlighet för närstående att övernatta.Vår personal har hög kompetens och avdelningen har fria besökstider. Vårdavdelningen tar emot patienter över 18 år från hela länet. Vi lägger stor vikt vid att göra vårdtiden så värdig som möjligt för patienterna genom att möta deras individuella önskemål och behov med respekt och tid. Vårt arbete koncentreras på kvalificerad symtomlindring och omvårdnad.

Vårt mål är att patienten ska vara delaktig i beslut om sin vård, vi ger stöd till närstående och utifrån en helhetssyn vill vi uppnå bästa möjliga livskvalitet och trygghet. Vi lägger stor vikt vid att patientens behov skall få genomsyra hela vår verksamhet. Palliativ vård ges i form av heldygnsvård på vår palliativa vårdavdelning eller i hemmet. Vi tar även emot patienter med multisjuklighet och komplexitet där risken för frekventa akutbesök är övervägande och målet är trygghet och sjukdomskontroll för att undvika sjukhusvistelse. Stor vikt läggs vid samverkan med vårdgrannar i syfte att vårdövergångar ska ske tryggt.

Vi har ASIH-enheter i lokalt belägna enheter i länet för att kunna erbjuda både närhet, tillgänglighet och trygghet.

Vi håller en hög servicenivå gentemot våra remittenter och uppskattar en nära kontakt för att vi ska kunna ge en så adekvat vård som möjligt. Vi dokumenterar i Take Care och vi besvarar alltid remiss samma dag och lämnar klara besked om när vi kan ta emot patienten.

Verksamhetens kvalitetsledningssystem är ISO-certifierad och vi är certifierade i miljö och HBT samt arbetar aktivt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete genom lokala vårdprogram och registrering i Palliativregistret.

För mer information var god se www.praktikertjanstnara.se

 

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Nej
 • Slutenvård: Ja , 18 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , i Stockholms norra länsdelar har vi 174 platser platser
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Vi erbjuder konsultativt stöd och rådgivning till övriga vårdgivare i individuella patientfrågor.
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Ja
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: Teamsekreterare

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014