Palliativguiden

Ekhagens gästhem

Kontaktuppgifter

Vildvinsbacken 9
554 56 Jönköping

Kommun: Jönköping

Län/Region: Jönköpings län

Telefon: 036-1072 50

Fax: 036-107253

Kontaktperson: Helene Rygert

Verksamhetschef: Anna Stålkrantz

Huvudman: kommun

Driftsform: offentlig

Startår: 2000

Verksamhetsbeskrivning

Ekhagens Gästhem öppnade år 2000 och drivs av Jönköpings kommun. Vi har tio vårdplatser för specialiserad palliativ vård. Vården bedrivs dygnet runt, alla dagar i veckan.

Vår målsättning är att ge den enskilda människan ett så gott liv som möjligt och att ge förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet till de personer vi vårdar. Vården är till för patienter med specialiserade vårdbehov, oavsett diagnos vid sjukdom där bot inte kan förväntas eller längre är möjlig.

Att lindra smärta, illamående, ångest och andra besvärande symtom är med andra ord några av våra viktigaste uppgifter. Genom att utgå från personens behov försöker vi bidra till att livet, trots svår sjukdom, ska bli så rikt och meningsfullt som möjligt. Vi ser närståendes medverkan och närvaro som en viktig del i vården.

Ekhagens palliativa team, EPT, är ett konsultativt rådgivnings team som utgår från Ekhagens Gästhem och arbetar i Jönköpings kommuns särskilda boende, korttidavdelningar och omsorgsboende. Patientkontakter, anhörigstöd och utbildningsinsatser är en stor del av verksamheten.

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 10 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Biståndsbeslut men ssk gör prioriteringen.
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: Läkare är anställd av regionen men har remissansvar på avdelningen.
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 3
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 3
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 8
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Annan Undersköterska

Annan personal: Psykolog för handledning av personal

Senast uppdaterad: 25 februari, 2019