Palliativguiden

Ekhagens gästhem

Kontaktuppgifter

Vildvinsbacken 9
554 56 Jönköping

Kommun: Jönköping

Län/Region: Jönköpings län

Telefon: 036-10 72 50

Fax: 036-10 72 53

Huvudman: kommun

Driftsform: offentlig

Startår: 2000

Verksamhetsbeskrivning

Ekhagens Gästhem är en palliativ korttidsenhet som öppnade år 2000 och drivs av Jönköpings kommun. Här finns tio platser för personer i behov av allmän- och specialiserad palliativ vård och vården bedrivs dygnet runt. För att få komma till korttidsenheten ska det finnas ett biståndsbeslut.

Till korttidsenheten kommer personer med behov av allmän- och specialiserad palliativ vård oavsett diagnos. En förutsättning för en god livskvalitet sista tiden i livet är en god symtomkontroll samt att närstående inkluderas.

I Jönköping finns även Jönköpings kommuns palliativa team, (JPT) som är en verksamhet med sjuksköterskor och undersköterskor som riktar sig mot allmän palliativ vård. Det är ett konsultativt team som har som uppdrag att utbilda och handleda, vara ett stöd vid patientnära kontakter samt gör hembesök tillsammans med ordinarie personal där behov finns. Teamet ger även blodtransfusioner i hemmet i både ordinärt och särskilt boende.

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 10 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Biståndsbeslut
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: Läkare anställda av region Jönköping i SSIH
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 2 stycken i SSIH, Jönköping
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 2
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 7
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Kopplad till annan klinik: Distriktsläkarbakjour
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Annan Ja

Senast uppdaterad: 6 april, 2023