Nätverket för chefer och ledare i palliativ vård

Syftet med nätverket är att chefer och ledare i palliativ vård i Sverige ska ha ett forum för att kunna lyfta gemensamma frågor om organisation, utveckling och utbildning i palliativ vård. Vidare ska deltagarna kunna stödja varandra i chefs- och ledarrollen.

Nätverket bildades våren 2005 och träffas två gånger per år. Nätverket är öppet för alla chefer/ ledare i palliativ vård och har fram till våren 2007 haft ca 50 deltagare. Kallelse till nätverksträffarna sker genom SPN:s nyhetsbrev.

Sedan 2007 ingår nätverket i Nationella Rådet för Palliativ Vård.

Kontaktpersoner

Monica Nilsson
FörenadeCare ASIH/SPSV Bylegård
monican.bylegard@forenadecare.com

Anna Lundqvist
Närvårdskliniken, Linköping

Anna.e.lundqvist@regionostergotland.se