Nationellt nätverk för Pediatrisk palliativ vård

Nätverket för Pediatrisk palliativ vård är under uppbyggnad!

 

Representant för Pediatrisk palliativ vård i NRPV:

 

Charlotte Castor

charlotte.castor@med.lu.se