p

Publikationer

Här hittar du skrifter, rapporter samt andra publikationer om palliativ vård

11 grundregler för en bra död

2010 The Quality of Death Index

2015 The Quality of Death Index

Clinical Practice Guidelines for the Psychosocial and Bereavement Support of Family Caregivers of Palliative Care Patients – Australia 2011

Den döendes rättigheter

Etiska riktlinjer för palliativ sedering i livets slutskede – Svenska Läkaresällskapet 2010

Europarådets rekommendationer i palliativ vård

Family Carers White Paper- EAPC

Handbok med förslag och rekommendationer om volontärer i palliativ vård – 2012

Nationell Cancerstrategi SOU 2009 11

Nationell Cancerstrategi – Palliativ Cancervård SOU 2009 11

Nationellt Vårdprogram för palliativ vård  gäller från december 2016

Sammanfattning av Socialstyrelsens Nationella Kunskapsstöd och riktlinjer för palliativ vård 2013

Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd 2013

Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd – Utvärdering 2016

Palliativguiden 2008 Sid 1-14

Palliativguiden 2010 sid 1-18

Riktlinjer för sörjandestöd – 2009

Vård i livets slutskede. Socialstyrelsens bedömning av utvecklingen i landsting och kommuner 2006

Utbildningsmaterial om Elsa i livets slutskede – Frågor  (ladda ner i annan webbläsare än explorer)

Utbildningsmaterial om Elsa i livets slutskede- Slutet del1  (ladda ner i annan webbläsre än explorer)

Utbildningsmaterial om Elsa i livets slutskede – Slutet del 2 (ladda ner i annan webbläsare än explorer)

Vill du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård.
Rapport från seminariet om palliativ vård i grundutbildningen maj 07

WHO – Palliative care for older people – better practices 2011

WHO The solid facts of palliative care

WPCA – Kartläggning av tillgång till och nivå på palliativ vård i världen – 2011

Värdig vård i livets slut. Döden angår oss alla SOU 2001 6