Aktuellt

Nyhetsbrev

i Dec 15th No Comments av

SPN – Svenskt Palliativt Nätverk ger ut ett månatligt,kostnadsfritt, elektroniskt nyhetsbrev om palliativ vård. Du kan läsa nyhetsbreven här eller prenumerera och framöver få det direkt till din e-postadress.

För att prenumerera hör av dig till infospn@stockholmssjukhem.se och uppge ditt namn och e-postadress och gärna din profession och arbetsplats också.