Nationella Rådet för

Palliativ Vård

 

 

 

Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV) är en paraplyorganisation för olika yrkesföreningar och nätverk i Sverige. Vårt huvudsakliga syfte är att vidareutveckla palliativ vård i landet genom att sprida information om palliativ vård till professionella och till allmänheten, delta i samhällsdebatten samt påtala behov av palliativ vård för riksdag, regering, landsting, kommuner och andra myndigheter.

Aktuellt

8:e Nationella konferensen – Framtidens palliativa vård

2 – 4 oktober 2023 i Malmö

Mer information finns på hemsidan: www.palliativ2023.se

 

 

 

Lindring bortom boten

En digital utbildningsserie för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående.              Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer och aktuella frågor utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården. Utbildningsserien genomförs i samarbete med NRPV och Betaniastiftelsen

Tryck på knapparna nedan för mer info och anmälan!