Nationella Rådet för

Palliativ Vård

 

 

 

Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV) är en paraplyorganisation för olika yrkesföreningar och nätverk i Sverige. Vårt huvudsakliga syfte är att vidareutveckla palliativ vård i landet genom att sprida information om palliativ vård till professionella och till allmänheten, delta i samhällsdebatten samt påtala behov av palliativ vård för riksdag, regering, landsting, kommuner och andra myndigheter.

Aktuellt

NRPV håller digital fortbildningskurs för specialiserade palliativa team 17-18 april 2024.

För innehåll och anmälan – följ länk

 

NRPV har pratat palliativ vård med Socialutskottet

läs mer!

9:e Nationella konferensen – Palliativ vård över gränserna

24 – 26 september 2024 i Västerås

Mer information kommer!

Digital utbildningsserie

Lindring bortom boten:

-för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående. 

            

Vårens utbildningstillfällen kommer inom kort