Nationella Rådet för

Palliativ Vård

 

 

 

Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV) är en paraplyorganisation för olika yrkesföreningar och nätverk i Sverige. Vårt huvudsakliga syfte är att vidareutveckla palliativ vård i landet genom att sprida information om palliativ vård till professionella och till allmänheten, delta i samhällsdebatten samt påtala behov av palliativ vård för riksdag, regering, landsting, kommuner och andra myndigheter.

Aktuellt

    NRPV söker ny chefredaktör till Tidskriften Palliativ Vård – läs mer!

NRPV har pratat palliativ vård med Socialutskottet – läs mer!

8:e Nationella konferensen – Framtidens palliativa vård

2 – 4 oktober 2023 i Malmö

Mer information finns på hemsidan: www.palliativ2023.se

Digital utbildningsserie

Lindring bortom boten:

-för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående. 

            

Höstens utbildningstillfällen:

Att möta obotlig sjukdom, kris och sorg i min vardag                  18 oktober kl. 13.00-16.00

Kultur, identitet och andlig mångfald vid obotlig sjukdom
15 november kl. 13.00-16.00