Nationella Rådet för

Palliativ Vård

Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV, är en paraplyorganisation för olika yrkesföreningar och nätverk i Sverige. NRPV har som huvudsakliga syfte att vidareutveckla den palliativa vården i landet.

NRPV sprider information om palliativ vård till professionella och till allmänheten, deltar i samhällsdebatten samt påtalar behov av palliativ vård för riksdag, regering, landsting, kommuner och andra myndigheter.

Aktuellt

7:e Nationella konferensen 2022 –

Anmälan är nu öppen!  Early-bird till och med 17 januari 2022

 

Preliminärt program för Nationella konferensen i palliativ vård 15 – 16 mars, 2022 finns på hemsidan.

Du som forskar eller är intresserad av forskning, kom ihåg att anmäla dig även till förkonferensen den 14 mars, 2021.

Du kan läsa mer om och anmäla dig till konferensen på hemsidan

Har du frågor? Kontakta su.palliativkonferens22@vgregion.se.

Tidskriften Palliativ Vård – Egen hemsida!

www.palliativvard.se bjuds det på utvalda artiklar ur papperstidningen om allt från klinisk vardag via vetenskapliga rön till existentiella funderingar. Där finns också en kunskapsbank med viktiga länkar. Tanken är att även allmänhet och beslutsfattare ska hitta information och inspiration på webbsidan. Tidskriften kommer att fortsätta ges ut på papper, och huvuddelen av materialet går bara att läsa där.

 

Här kan du ta del av Svenskt Palliativt Nätverks nyhetsbrev, SPN november 2021

Vad är palliativ vård?

Nationella konferenser i palliativ vård

Nästa Nationella konferens i Palliativ vård kommer att genomföras i Göteborg den 15-16 mars 2022

Tidskriften Palliativ Vård i Sverige

Palliativ Vård utkommer med fyra nummer per år och har ett tema för varje nummer. Prenumerationen kostar 300 kr/år.

Palliativguiden, förteckning av enheter

En övergripande förteckning över länen/regionernas palliativa vård där varje enhet själv ansvarar för innehållet.

Medlemsföreningar & nätverk