NRPV är ideell förening med uppgift och mål att verka för en samordnad vård i hela landet enligt WHO:s definition av palliativ vård. NRPV består av föreningar och nätverk inom palliativ vård och ska utgöra ett nationellt forum för utbyte av idéer och information i frågor som rör palliativ vård samt identifiera områden för förbättringar.

    Nationella Rådets tidning Palliativ Vård har kommit med sitt första nummer för 2015. Tidningen distribueras som […]

    Här hittar du som vill fördjupa dig i eller söker information om palliativ vård olika publikationer, […]

    Från och med slutet av december 2014 pågår en uppdatering av Palliativguiden som därför ännu inte […]

    För allmänheten

    Här finns ordlista och information länkar och boktips i första hand riktad till dig som är […]

l

Vad är palliativ vård?