NRPV är ideell förening med uppgift och mål att verka för en samordnad vård i hela landet enligt WHO:s definition av palliativ vård. NRPV består av föreningar och nätverk inom palliativ vård och ska utgöra ett nationellt forum för utbyte av idéer och information i frågor som rör palliativ vård samt identifiera områden för förbättringar.

    Nationella Rådets nya tidskrift Palliativ Vård har kommit med sitt fjärde nummer. Tidskriften distribueras som medlemsförmån […]

    Här hittar du som vill fördjupa dig i eller söker information om palliativ vård olika publikationer, […]

    Arbete pågår för att uppdatera Palliativguiden. Just nu är inte alla uppgifter i registret korrekta. I […]

    Här finns ordlista och information länkar och boktips i första hand riktad till dig som är […]

l

Vad är palliativ vård?