NRPV är ideell förening med uppgift och mål att verka för en samordnad vård i hela landet enligt WHO:s definition av palliativ vård. NRPV består av föreningar och nätverk inom palliativ vård och ska utgöra ett nationellt forum för utbyte av idéer och information i frågor som rör palliativ vård samt identifiera områden för förbättringar.

    Nationella Rådets tidskrift Palliativ Vård distribueras som medlemsförmån till medlemmar i NRPV:s yrkesföreningar samt till vissa […]

      Här hittar du som vill fördjupa dig i eller söker information om palliativ vård olika […]

    Från och med slutet av december 2014 pågår en uppdatering av Palliativguiden som därför ännu inte […]

    Här finns ordlista och information länkar och boktips i första hand riktad till dig som är […]

l

Vad är palliativ vård?