5:e Nationella Konferensen i Palliativ Vård

Den 5:e Nationella Konferensen i Palliativ Vård äger rum i Stockholm 21 – 22 mars 2018

Temat för konferensen är  ”Med rötterna mot framtiden – fokus på det palliativa förhållningssättet”

För information om konferensen se palliativ2018.se