4:e Nationella konferensen i palliativ vård

Den 4:e Nationella konferensen ägde rum i Malmö 15 – 16 mars 2016 och anordnades tillsammans med Palliativt Utvecklingscentrum i Lund och region Skåne.

På hemsidan www.palliativ2016.se finns abstrakt, filmer från en del av föreläsningarna mm