2:a Nationella Konferensen i Palliativ Vård

2:a Nationella Konferensen i Palliativ Vård ägde rum 13 – 14 mars 2012 i Stockholm och anordnades tillsammans med Stockholms Sjukhem, Ersta Sköndal högskola och Ersta diakoni.

Program o Abstraktbok 2:a Nationella konferensen 2012