1:a Nationella Konferensen i Palliativ vård

Den 1:a Nationella Konferensen ägde rum i Stockholm den 12 – 13 april 2010 och anordnades tillsammans med Stockholms Sjukhem, Ersta Sköndal högskola samt Ersta diakoni.
1a Nationella Konferensen i Palliativ Vård april 2010 – program & abstrakt