Blogg

Undersköterskor för Palliativ Omvårdnad – UFPO

i Maj 9th No Comments av

 

Föreningen är öppen för undersköterskor som är intresserade av och/eller arbetar med palliativ vård.

MÅLSÄTTNING
att tydliggöra undersköterskans ansvar och roll inom den palliativa vården genom att vara ett forum för kunskapsutbyte och utveckling
att stimulera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt
att verka utifrån WHO:s definition av palliativ vård
att sprida information och kunskap om palliativ vård
att anordna utbildningsdagar för undersköterskor med intresse för palliativ vård

Vi vill genom att anordna utbildningsdagar för undersköterskor verka för att öka kunskapsutbytet

MEDLEMSKAP
Medlemskapet i Undersköterskor för Palliativ Omvårdnad kostar 200:-/år.
Bg nr 5799-4212 ”UFPO”.
Ange även namn, adress, telefonnummer ,  e-postadress samt din arbetsplats.

Ordförande:
Britt-Marie Strömkqvist
Näktergalsvägen 6A
371 60 Lyckeby

E-post: ordforande@ufpo.se
www.ufpo.se

 

Comments