Blogg

Sjuksköterskor i cancervård

i Okt 17th No Comments av
Sjuksköterskor i cancervård är en ideell yrkesförening för sjuksköterskor med intresse att utveckla och förbättra svensk cancervård.

Sjuksköterskor är den klart största yrkesgruppen inom svensk cancervård och vi träffar cancerpatienter och deras närstående inom alla delar av cancervården. Vi arbetar med cancerprevention, genetisk vägledning, cytostatika och annan medicinsk cancerbehandling, strålbehandling, palliativ vård etc. Föreningen bildades 1988 eftersom det fanns ett behov av ett forum för sjuksköterskor inom cancervården. 20-års jubileum firades i samband med den nationella konferensen 2008 i Stockholm. Syftet med föreningen är att medverka till hälso- och sjukvårdens framåtskridande inom cancervård och cancerprevention. Föreningen ska främja forskning, utveckling och utbildning inom området. Styrelsen har möten fyra gånger/år och däremellan kontinuerlig kontakt via telefon och e-post.

Sjuksköterskor i Cancervård är en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening och en del av Nationella Rådet för Palliativ Vård. Medlemsavgiften är 250: – kr/år och som medlem får du:

• Sex nummer av föreningens tidskrift ”Cancervården”
• Deltaga i utbildningsdagar och andra aktiviteter
• Reducerad kostnad för deltagande i föreningens nationella konferens
• Möjlighet att söka stipendier
• Möjlighet att i föreningens regi bilda nätverk eller att deltaga i redan befintliga nätverk
• Nominera eller nomineras till årets Sjuksköterska i cancervård
• Reducerad kostnad på anmälningsavgift till vissa internationella konferenser
• Automatiskt medlemskap I European Oncology Nursing Society (EONS), International Society of Nurses In Cancer Care (ISNCC) samt European Association for Palliative Care (EAPC)

Kontaktperson: Charlotta Dagobert Wanberg
E-post:charlotta.vanberg@liv.se
För ytterligare info besök hemsidan: www.cancervard.se

Comments