Blogg

Nätverket för chefer och ledare i palliativ vård

i Okt 17th No Comments av

Nätverk för chefer/ ledare i palliativ vård.
Syftet med nätverket är att chefer och ledare i palliativ vård i Sverige ska ha ett forum för att kunna lyfta gemensamma frågor om organisation, utveckling och utbildning i palliativ vård. Vidare ska deltagarna kunna stödja varandra i chefs- och ledarrollen.
Nätverket bildades våren 2005 och träffas två gånger per år. Nätverket är öppet för alla chefer/ ledare i palliativ vård och har fram till våren 2007 haft ca 50 deltagare. Kallelse till nätverksträffarna sker genom SPN:s nyhetsbrev.

Sedan 2007 ingår nätverket i Nationella Rådet för Palliativ Vård.

Ledamot i Nationella Rådet för Palliativ Vård
Monica Nilsson
FörenadeCare ASIH/SPSV Bylegård
E-post: monica.nilsson@capio.se

Suppleant
Anna Lundqvist
Hemsjukvårdens hus, Linköping
E-post:anna.e.lundqvist@lio.se

 

Comments