`

Tidskriften för palliativ vård i Sverige

Tidskriften Palliativ Vård distribueras till medlemmar i NRPVs yrkesföreningar men du kan även prenumerera

 

Tidningen utkommer med 4 nummer /år.
Vill du prenumerera på tidskriften kostar det 200:-/år .
Skriv till info@nrpv.se och uppge för och efternamn, adress samt postnummer och postadress dit tidningen ska skickas. Du får en faktura på prenumerationsavgiften.

 

 

Det första numret 2016 av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har temat Allmän palliativ vård
Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften
Platsen för död i Sverige – Cecilia Håkansson, Joakim Öhlén
Kompetens när och där behoven finns – Bertil Axelsson
Vem får handledning i den palliativa vården – Carina Lundh Hagelin,Rose-Marie Imoni
Dödshjälp – vad är det vi talar om – Nationella Rådet för Palliativ Vård
E
n broschyr om – Ej HLR – till patienter och närstående – Kerstin Berglind, Margareta Persson, Ulrike McLachlan

 

 

Det fjärde numret 2015 av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har temat Jag mår illa…..
Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften.
Viktigt att förstå orsakerna bakom illamående – Carl Johan Fürst
Ickefarmakologiska behandlingsmetoder – Lena Nilsson, Solveig Teglund
Medicinska riktlinjer för patienter med avancerad cancersjukdom för att förebygga och behandla illamående och kräkning – Susanne Carlsson Bennet

Akupunktur mot illamående vid cancer-spcifika och ospecifika behandlingseffekter – Anna Enblom
Debatt.Stopp, ingen HLR – Apropå vikten av att diskutera döden och döendet – Sverker Westin

 

 

Det tredje numret 2015 av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har temat Att dö i främmande land
Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften.
Att dö i ett främmande land – Ett interkulturellt perspektiv – Solvig Ekblad
Ritualisering som en del av den mänskliga livscykeln – Ritualiseringsbehov och kulturell kontext – Valerie DeMarinis
Att möta det okända. Vårdpersonal samtalar om tvärkulturella vårdmöten i livets slutskede – Pernilla Ågård, Anna Milberg, Sandra Torres
Debatt. Om livskvalitet och organisatoriska mellanrum – Mats Tyrstrup

 

 

Det andra  numret 2015 av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har temat ”Att arbeta nära döden”.

Ett fel i grafen har insmugit sig i artikeln om Palliativ cytostatika på sid 30 i tidningen. Här är en fil med korrekt innehåll.
Palliativ cytostatika – om svårighjeten att bedöma när behandling ska avslutas – Henrik Ångström

Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften
Mänsklig och professionell godhet i vården – Gunilla Silfverberg.
Möjligheter och utmaningar för team i palliativ vård – Anna Klarare, Carina Lundh Hagelin
Reflektion och ökad självkännedom ger bättre vård – Solveig Hultkvist

 

 

Det första numret 2015 av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har temat ”Äta bör man …”.
Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften.
Mat och dryck vid livets slut – Anders Birr, Christine Carlsson
Dropp i livets slutskede för patientens eller för närståendes skull – Bertil Axelsson.docx
Palliativ vård för hemlösa – Marie-Louise Ekeström
Kunskapsöverföring till akutvården – Staffan Lundström
Vilka patienter ska vårdas med ett palliativt förhållningssätt- Peter Jakobsson
Är Parkinsons sjukdom en palliativ diagnos – Peter Strang

 

 

Det fjärde numret av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har ”Sår i kropp och själ” som tema.
Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften.
Trycksår hos döende patienter oundvikligt eller ett tecken på dålig kvalitet – Maria Carlsson
Åh, mamma vad du stinker – Susanne Dufva

 

 

 

Det tredje numret av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har ”Dödsplats Sverige” som tema.
Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften.
Det behövs alternativ till morfin vid smärtlindrig av äldre med njursvikt – Agge Erixon
Dödsplats Sverige – Olav Lindqvist, Carl Johan Fürst

 

 

 

Det andra numret av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har ”Spaning på palliativ vård” som tema.
Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften.

Glöm inte att ta hand om kroppen – Olav Lindqvist, Birgit H Rasmussen
Metadon i palliativ smärtbehandling – Lena Lundorff
Skapande rum ger plats för existentiella frågor – Wenkel-Harup, Sodell, Wahlström-Norlin
Palliativ vård i en framtid nära dig – Per-Anders Heedman
Dropp i livets slut kan ge ökad risk för dyspné – Anna Fritzon, Bertil Axelsson
Hur påverkar cytostatikabehandling patienter i sen palliativ sjukdomsfas – Margareta Randén

 

 

Det första numret av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har ”Andnöd” som tema.
Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften.

Att lindra andnöd – Ingela Henoch
Andnöd vid ALS – Anne Zachau Michaela Luthman
Små åtgärder gör stor skillnad – UllaFrymark

 

 

Svensk Palliativ Tidskrift, med  Nationella Rådet för Palliativ Vård som avsändare, utkom med 2 nummer våren 2013.
Nr 1 med tema Total Smärta och nr 2 tema Närstående.
Nedan finns pdf-filer med artiklar innehållande samtliga referenser.

Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften nr 2 tema Närstående.
Att var närstående eller anhörig – Solveig Hultkvist
Ge professionellt stöd till närstående när det behövs – Carl Johan Fürst
Struktur ger effektivt stöd till närstående – Kerstin Unnerstedt
Varför var de ensamma när de dog – Elisabeth Norén
Äta bör man… – Kerstin Belqaid
Ett genusperspektiv på änkors och änkemäns hälsa – Arna Hauksdottir, Unnur Valdimarsdottir
Forskning om närstående i palliativ vård
Debatt – När och hur får vi dö – Gunnar Akner

 

Nedan finns pdf-filer med artiklar innehållande samtliga referenser.
Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften nr 1 tema Total Smärta.
Total smärta – Peter Strang
Fysisk smärta – Eva-Lena Andersson
Kejsarens nya kläder – Spirituality – Pär Salander