`

Tidskriften för palliativ vård i Sverige

Tidskriften Palliativ Vård distribueras till medlemmar i NRPVs yrkesföreningar
och är du inte medlem och vill ha tidskriften kan du prenumerera.

Tidskriften  utkommer med 4 nummer /år och en prenumeration kostar 200 kr.
Skriv till tidskriften@nrpv.se och uppge för och efternamn, adress samt postnummer och postadress dit tidningen ska skickas. Du får en faktura på prenumerationsavgiften.

Tidskriften Palliativ Vård har i varje nummer ett patientfall för reflektion och diskussion.
En pdf-fil med sammanställning av flera av de senaste årens patientfall som publicerats i tidskriften finns nu för nedladdning. Patientfall från tidskriften Palliativ Vård

Nedan följer artiklarna med referenser i respektive nummer av tidskriften.
Referenserna är tidigare inte publicerade i tidskriften.

Det fjärde numret 2017 av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har temat Barn – som patient och närstående
Palliativ vård för barn – Charlotte Castor
Barns reaktioner inför och efter förlust – Göran Gyllenswärd
SABH – Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet – Helena Bergius
Palliativ vård för barn i norrländsk glesbygd – Marita Vikström Larsson
Vi behöver ett nationellt Sorgecentrum med fokus på barn och unga – Solveig Hultkvist
Vi kan sköta morfinpump och klättra högt i träd – men inte samtidigt såklart – Kerstin Iveus
Grupper för barn och unga i sorg – över hela Sverige – Helena Nikula
Jag känner mig mindre ensam – stöd för familjer som förlorat en vuxen – Christina Berg
Remitteras det fler patienter med andra diagnoser än cancer till den palliativa specialistvården – Anders Brunegård, Arne Sjöberg
Minskar onkologisk massage symtom hos patienter och närstående – Peter Strang

 

Det tredje numret 2017 av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har temat Palliativ vård i akutsjukvården
Att dö på sjukhus – Christina Melin-Johansson
Dödscaféer och klimatförändringarna – Jamie Woodworth
Palliativ vård för personer med allvarlig psykisk sjukdom – Birgit Rasmussen Bengt Svensson
Palliativa vårdmodeller för patienter med kronisk psykisk sjukdom i Kerala, Indien – Chitra Venkateswaran

 

Det andra numret 2017 av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har temat Sorg
Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften.
Sorg – Tove Bylund Grenklo
Debatt – När börjar vård i livets slutskede – Mats Linderholm

 

Det första numret 2017 av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har temat Kognitiv svikt
Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften.
Sen start för palliativ vård i Sverige – Tony Gustavsson
Delirium i palliativ vård – Per Fürst
Smärtskattning av patienter som sviktar kognitivt – Carola Ludvigsson
Debatt När börjar vård i livets slutskede – Petar Antunovic
Sociala medier när livet står på spel – en skör livlina – Yvonne Andersson

 

Det fjärde numret 2016 av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har temat Forskning – nyfikenheten som drivkraft
Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften.
Vad forskas det om i palliativ vård – Ingela Henoch
Speciella utmaningar med palliativ forskning – Bertil Axelsson
Glöms närstående bort vid palliativ sedering? – Malin Schweidenbach
Metaforer i palliativ cancervård – Charlotte Hommerberg, Anna W. Gustafsson, Eva Benzein, Anna Sandgren

 

Det tredje numret 2016 av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har temat Fatigue och sömn
Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften.
Fysisk aktivitet mot förlamande trötthet – Annette Berghammer
Läkemedelsbehandling av fatigue vid palliativ vård – Anna Milberg
Svårt att sova. Om sömn och sömnstörningar – Ulrike McLachlanchlan
Sömn och dröm – Jenny Söderström

 

Det andra numret 2016 av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har temat Spaning på palliativ vård
Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften
Vilka läkemedel bör vara tio i topp i Sverige. Kloka listan i palliativ vård finns den – Gunilla Lundquist, Staffan Lundström
Hjärtsvikt och KOL – Jan Hallström
Människans grundläggande behov – den femte hörnstenen – Birgit Rasmussen
Behöver den palliativa vården ett speciellt ledarskap – Monica Nilsson
Sista hjälpen – ett folkhälsoprojekt om döden – Niels Peter Agger
Könsblinda riktlinjer ger kvinnor sämre vård i livets slutskede – Sofia Elwér, Susanne Waldau, Peter Strehlenert

Det första numret 2016 av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har temat Allmän palliativ vård
Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften
Platsen för död i Sverige – Cecilia Håkansson, Joakim Öhlén
Kompetens när och där behoven finns – Bertil Axelsson
Vem får handledning i den palliativa vården – Carina Lundh Hagelin, Rose-Marie Imoni
Dödshjälp – vad är det vi talar om – Nationella Rådet för Palliativ Vård
E
n broschyr om – Ej HLR – till patienter och närstående – Kerstin Berglind, Margareta Persson, Ulrike McLachlan

 

Det fjärde numret 2015 av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har temat Jag mår illa…..
Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften.
Viktigt att förstå orsakerna bakom illamående – Carl Johan Fürst
Ickefarmakologiska behandlingsmetoder – Lena Nilsson, Solveig Teglund
Medicinska riktlinjer för patienter med avancerad cancersjukdom för att förebygga och behandla illamående och kräkning – Susanne Carlsson Bennet

Akupunktur mot illamående vid cancer-spcifika och ospecifika behandlingseffekter – Anna Enblom
Debatt.Stopp, ingen HLR – Apropå vikten av att diskutera döden och döendet – Sverker Westin

 

 

Det tredje numret 2015 av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har temat Att dö i främmande land
Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften.
Att dö i ett främmande land – Ett interkulturellt perspektiv – Solvig Ekblad
Ritualisering som en del av den mänskliga livscykeln – Ritualiseringsbehov och kulturell kontext – Valerie DeMarinis
Att möta det okända. Vårdpersonal samtalar om tvärkulturella vårdmöten i livets slutskede – Pernilla Ågård, Anna Milberg, Sandra Torres
Debatt. Om livskvalitet och organisatoriska mellanrum – Mats Tyrstrup

 

Det andra  numret 2015 av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har temat ”Att arbeta nära döden”.

Ett fel i grafen har insmugit sig i artikeln om Palliativ cytostatika på sid 30 i tidningen. Här är en fil med korrekt innehåll.
Palliativ cytostatika – om svårighjeten att bedöma när behandling ska avslutas – Henrik Ångström

Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften
Mänsklig och professionell godhet i vården – Gunilla Silfverberg.
Möjligheter och utmaningar för team i palliativ vård – Anna Klarare, Carina Lundh Hagelin
Reflektion och ökad självkännedom ger bättre vård – Solveig Hultkvist

 

Det första numret 2015 av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har temat ”Äta bör man …”.
Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften.
Mat och dryck vid livets slut – Anders Birr, Christine Carlsson
Dropp i livets slutskede för patientens eller för närståendes skull – Bertil Axelsson.docx
Palliativ vård för hemlösa – Marie-Louise Ekeström
Kunskapsöverföring till akutvården – Staffan Lundström
Vilka patienter ska vårdas med ett palliativt förhållningssätt- Peter Jakobsson
Är Parkinsons sjukdom en palliativ diagnos – Peter Strang

 

Det fjärde numret av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har ”Sår i kropp och själ” som tema.
Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften.
Trycksår hos döende patienter oundvikligt eller ett tecken på dålig kvalitet – Maria Carlsson
Åh, mamma vad du stinker – Susanne Dufva

 

Det tredje numret av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har ”Dödsplats Sverige” som tema.
Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften.
Det behövs alternativ till morfin vid smärtlindrig av äldre med njursvikt – Agge Erixon
Dödsplats Sverige – Olav Lindqvist, Carl Johan Fürst

 

Det andra numret av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har ”Spaning på palliativ vård” som tema.
Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften.

Glöm inte att ta hand om kroppen – Olav Lindqvist, Birgit H Rasmussen
Metadon i palliativ smärtbehandling – Lena Lundorff
Skapande rum ger plats för existentiella frågor – Wenkel-Harup, Sodell, Wahlström-Norlin
Palliativ vård i en framtid nära dig – Per-Anders Heedman
Dropp i livets slut kan ge ökad risk för dyspné – Anna Fritzon, Bertil Axelsson
Hur påverkar cytostatikabehandling patienter i sen palliativ sjukdomsfas – Margareta Randén

 

Det första numret av Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige har ”Andnöd” som tema.
Nedan finns pdf-filer med artiklar som innehåller referenser. Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften.

Att lindra andnöd – Ingela Henoch
Andnöd vid ALS – Anne Zachau Michaela Luthman
Små åtgärder gör stor skillnad – UllaFrymark

 

 

Svensk Palliativ Tidskrift, med  Nationella Rådet för Palliativ Vård som avsändare, utkom med 2 nummer våren 2013.
Nr 1 med tema Total Smärta och nr 2 tema Närstående.
Nedan finns pdf-filer med artiklar innehållande samtliga referenser.

Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften nr 2 tema Närstående.
Att var närstående eller anhörig – Solveig Hultkvist
Ge professionellt stöd till närstående när det behövs – Carl Johan Fürst
Struktur ger effektivt stöd till närstående – Kerstin Unnerstedt
Varför var de ensamma när de dog – Elisabeth Norén
Äta bör man… – Kerstin Belqaid
Ett genusperspektiv på änkors och änkemäns hälsa – Arna Hauksdottir, Unnur Valdimarsdottir
Forskning om närstående i palliativ vård
Debatt – När och hur får vi dö – Gunnar Akner

 

Nedan finns pdf-filer med artiklar innehållande samtliga referenser.
Dessa referenser är inte tidigare publicerade i tidskriften nr 1 tema Total Smärta.
Total smärta – Peter Strang
Fysisk smärta – Eva-Lena Andersson
Kejsarens nya kläder – Spirituality – Pär Salander